DPS Tapi Inter House Football Championship 2017-18

News Flash from Tapi Tarang 2017-18

Classes VIII-X students participated in the  DPS Tapi Inter House Football Championship 2017-18 on 04 December 2017. Congratulations to the winners:

Inter House Football Championship
Winner

Jivam House

Lavya Kappor

Saumya Shah

Mann Bansal

Eshan Garg

G. Purushoath

Hasti Lakhnakiya

Ifra Qureshi

VIII-A

VIII-A

VIII-B

X-A

X-A

X-A

X-A

First Runner-Up

Vayu House

Kunwardeep Singh Chhabra

Zainab Halari

Aqsa Kapadia

Harshil Garodia

Het Patel

Pavitra Pati

Siddharth Piruka

IX-A

VIII-A

X-A

X-A

X-A

X-A

X-A

Second Runner-Up

Agni House

Harshit Surati

Meetraj Vaghela

Janvi Vekariya

Aisha Roy

Kush Sutaria

Pratham Shah

Shivang Vij

IX-A

IX-A

VIII-A

X-A

X-A

X-A

X-A

Click Here for pictures of the event.

Comments are closed.

%d bloggers like this: